Politica de confidențialitate

1. ACCESAREA SITE-ULUI BILIUS-WATCH.ro

Accesarea site-ului bilius-watch.ro implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania BILIUS-WATCH. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiile BILIUS-WATCH sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de BILIUS-WATCH prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). BILIUS-WATCH SRL este unicul detinator al informatiilor colectate de pe acest site. BILIUS-WATCH SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala, sau inchiriere. Singurele exceptii de la aceasta regula o constituie furnizorii de transport pentru colete si procesatorul de plati mobilPay in cazul platii cu cardul.

2. COLECTAREA DATELOR

Colectarea datelor se face prin diverse modalitati si instrumente specifice precum: soft profesional de urmarire a traficului, aplicatia de gestiune a newsletterului, prin salvarea in baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de catre utilizatori, prin chestionare online etc.

Pentru mai multe detalii referitoare la cookie-uri consultati „Politica de utilizare cookies”.

Drepturile utilizatorilor:

– dreptul la informare (operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal in mod gratuit);

– dreptul de acces la date;

– dreptul de interventie asupra datelor (prin solicitare transmisa pe email); orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– deptul de opozitie (persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate;

– dreptul de a se adresa justitiei;

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.

*Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email [email protected]

3. ACCES RESTRICTIONAT SI (DEZ)ABONARE

Acces restrictionat si (dez)abonare – exista zone in site care necesita inregistrare (vezi Inregistrare) sau abonare (vezi newsletter). In cazul newsletterului, fiecare editie/alerta contine si modalitatea de dezabonare; odata accesata aceasta optiune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmari din partea utilizatorilor. In functie de tipul de inregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicatie formular online de creditare), utilizatorului ii pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor inscrise in formularul online de creditare.

4. LINK-URILE

Acest site contine link-uri catre alte site-uri. BILIUS-WATCH SRL nu este responsabil de politica de confidentialitate practicata de acestia. Va recomandam consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest site.

5. NOTIFICARI SI ACTIUNI PRIVIND INFORMATIILE DESPRE UTILIZATORI

La cererea scrisa a utilizatorilor, datata si semnata, expediata pe adresa BILIUS-WATCH, acesta se obliga:

a) sa confirme solicitantilor, daca prelucreaza sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singura data pe an;

b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii Nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, daca acesta solicita acest lucru.

6. COMUNICAREA MODIFICARILOR

Daca informatiile de identificare ale unui utilizator se schimba (ca de exemplu codul postal), sau daca un utilizator doreste sa renunte la serviciile noastre, vom avea grija sa corectam, actualizam sau sa eliminam acele date personale care ne-au fost incredintate de catre utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de inregistrare, fie prin intermediul unui email trimis la adresa [email protected].

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata catre utilizatori prin email, astfel incat acestia sa fie intotdeauna informati cu privire la informatiile pe care le colectam, cum le utilizam si in ce circumstante, daca exista, le facem publice. Utilizatorii vor putea sa fie sau nu de acord cu utilizarea informatiilor in alte scopuri. Vom utiliza informatiile in concordanta cu politica sub care au fost culese informatiile.

7. SECURITATE

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate atat offline cat si online. Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacat.

Fiind de acord cu prezentul document „Politica de confidentialitate” , utilizatorii isi asuma in totalitate eventualele riscuri.

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BILIUS-WATCH S.R.L. tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

În calitate de persoană împuternicită (Magazin Online), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca operator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania. 

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania BILIUS-WATCH SRL, adresa de corespondență fiind [email protected].

2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679;

4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de BILIUS-WATCH să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, BILIUS-WATCH SRL rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării. 

7. Informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: [email protected].


8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să plasați o comandă.

10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
 

Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client BILIUS-WATCH.ro (BILIUS-WATCH SRL), aveți următoarele drepturi: 

  • Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție– vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
  • Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.


Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail [email protected]

Scroll to Top